MANILA CITY

Project Description
Tụi mình có 4 ngày ở Manila thú vị,

 

Ngày thứ nhất tụi mình thuê một chiếc xe taxi để đi đến các điểm nổi tiếng của Manila, thành cổ Intramuros, Santo Tomas University, để chụp cưới.

Ngày thứ hai gặp bạn bè vespa,

Ngày thứ ba đi xem núi lửa (đón xem bài sau),

và ngày cuối cùng quanh quẩn ở Chinatown và Cubao city rồi tối bay về SG.

Phần chụp cưới Quỳnh sẽ cập nhật hình ảnh sớm nhất có thể nhe. 🙂