Hanoi by Qskulls

Project Description

Từ năm 2012 tới giờ, số lần mình đến Hà Nội không nhiều, (4 lần) nhưng lần nào cũng phải chụp 5 – 6 cuộn film gì đó 🥰
Hà nội trong kí ức của mình rất đẹp.