Wedding Journalism

Helen & Philip

VIET & VY – ĐÀ LẠT

ROCKY&KAREN

ASNIM & SUHAILA – SINGAPORE

QUAN & ANGELIQUE

MIC & SOURI

LINH & ERNESTO

SLY & PHƯƠNG

CHƯƠNG & QUỲNH

QUYNH RI & TOE